sputnikCác vấn đề lãnh sự

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN:

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

NHẬN HỒ SƠ

9.00 -12.00

9.00 -12.00

9.00 -12.00

9.00 -12.00

TRẢ KẾT QUẢ

16.00 -17.00

16.00 -17.00

16.00 -17.00

 

Thứ bảy và chủ nhật, cũng như những ngày lễ chính thức của Liên Bang Nga (1-10 tháng 1, 23 tháng 2, 8 tháng 3, 1 và 9 tháng 5, 12 tháng 6, 4 tháng 11) Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán KHÔNG LÀM VIỆC.